Trenutno u  našem Centru ima  petoro zaposlenh preko programa Javnih radova  koji su primljeni na period od dva mjeseca, od 01.11. do 31.12.2017.god. Oni obavljaju poslove koji se tiču brige i njege naših korisnik i to, presvlačenje, hranjenje pruzanje podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Osnovni cilj programa javnih radova je povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, prioritetno teže zapošljivih, i to:

  • lica koja su identifikovana kao dugoročno nezaposlena lica,
  • lica sa invaliditetom,
  • lica umanjenih radnih sposobnosti koja nemaju karakter invalidnosti,
  • pripadnici RE populacije,
  • korisnici novčane naknade i socijalnih davanja i
  • druga nezaposlena lica kojima se omogućava radna i socijalna uključenost i ublažavanje posledice dugoročne nezaposlenosti.

Javni radovi se izvode kroz programe utemeljene na društveno korisnom i neprofitabilnom radu koji na tržištu ne stvara nelojalnu konkurenciju. To su programi društvene brige o djeci i mladima, žaštite lica sa invaliditetom, zaštite životne sredine, pomoći starijim licima, obrazovne, kulturne i drugi programi.Ovim programima se, nezaposlenim licima omogućava socijalna uključenost, ublažavaju posledice dugoročne nezaposlenosti, podiže nivo radnih potencijala, znanja i vještina.Organizuju se u saradnji sa ministarstvima, lokalnim upravama, javnim ustanovama, nevladinim sektorom i drugim pravnim licima.Izvođač javnog rada je pravno lice registrovano za obavljanje poslova iz programa javnog rada koji se realizuje na državnom ili lokalnom nivou.