Poštovani građani,

skenirane putne naloge JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa" možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

Skenirane putne naloge za period od od 12.07 do 17.07.2016. godine možete preuzeti ovdje...pdf

 


Skenirane analitičke kartice za period od od 18.07 do 24.07.2016. godine možete preuzeti ovdje...pdf

 


Skenirane putne naloge za službena putovanja za period od 18.07 do 24.07.2016. godine možete preuzeti ovdje...pdf

 


U izvještajnom periodu od 25. 07. do 31. 07. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.

 


U izvještajnom periodu od 01. 08. do 07. 08. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.

 


U izvještajnom periodu od 08. 08. do 14. 08. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.

 

 


U izvještajnom periodu od 15. 08. do 21. 08. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.

 

 


U izvještajnom periodu od 22. 08. do 28. 08. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.

 


U izvještajnom periodu od 29. 08. do 04. 09. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.

 


 

U izvještajnom periodu od 05. 09. do 11. 09. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.

 


U izvještajnom periodu od 12. 09. do 18. 09. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.U izvještajnom periodu od 19. 09. do 25. 09. 2016. godine, nije bilo izdatih putnih naloga.Skenirane putne naloge za službena putovanja za period od 26.09 do 02.10.2016. godine možete preuzeti ovdje...pdf

 


Skenirane putne naloge za službena putovanja za period od 03.10 do 09.10.2016. godine možete preuzeti ovdje...pdf

 


Skenirane putne naloge za službena putovanja za period od 10.10 do 16.10.2016. godine možete preuzeti ovdje...pdf