Poštovani građani,

opšte akte o radu Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

OBRAZAC o podacima o iznosu finansijskih sredstava dodijeljenih mediju za pružanje javnih usluga - organ javnog sektora...pdf


ISO standard - knjiga procedura ...pdf


Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“...pdf


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta...pdf


Poslovnik o radu upravnog odbora...pdf


Statut Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa" ...pdf


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centar "Tisa"...pdf


Pravilnik za sprovođenje  nabavke male vrijednosti ... pdf


Pravilnik za sprovođenje hitnih nabavki  ... pdf