Zaposleni:

 

  Jočić Bojan   Računovođa

 Vasić Andrijana Pravnica

  Vuković Aleksandra Sekretarica

i  Salemović Mirhan Blagajnik

  Krgović Evica Pedagog

 Rutović Bojana Logoped

 Veljović Bojana Fizioterapeut 

 Hasković Aida Negovateljica

 Zulović Erna Medicinska sestra

 Tomić Marija Animator

   Hadžajlić Nedžad Vozač-kurir

  Kurtagić Amel Domar

  Gurešić Dragica Higijeničarka