Zaposleni:

 

  Jočić Bojan   računovođa

 Vasić Andrijana pravnica

  Vuković Aleksandra sekretarica

i  Salemović Mirhan blagajnik

  Krgović Evica pedagog

 Veljović Bojana fizioterapeut

 Ćorović Božica medicinska sestra

 Tomić Marija animator

 Luković Vladimir negovatelj

   Hadžajlić Nedžad vozač-kurir

  Kurtagić Amel domar

  Gurešić Dragica higijeničarka