Zaposleni:

 

  Jočić Bojan   računovođa

 Vasić Andrijana pravnica

  Vuković Aleksandra sekretarica

i  Salemović Mirhan blagajnik

  Čoković Jasmin psiholog

  Krgović Evica pedagog

 Veljović Bojana fizioterapeut

  Mihajlović Igor visoki medicinski tehnicar

 Ramović Amra medicinska sestra

 Sijarić Sabina medicinska sestra

 Ćorović Božica medicinska sestra

 Luković Vladimir negovatelj

 Međedović Asmira negovateljica

 Rabrenović Tamara negovateljica

  Raković Savka  negovateljica

  Minić Zorica  negovateljica

   Hadžajlić Nedžad vozač-kurir

  Gredić Ahmed vozac

  Kurtagić Amel domar

  Gurešić Dragica higijeničarka

 Šebek Ljiljana higijeničarka