Zaposleni:

 

  Jočić Bojan   Računovođa

 Vasić Andrijana Pravnica

  Vuković Aleksandra Sekretarica

  Salemović Mirhan Blagajnik

  Krgović Evica Pedagog

 Rutović Bojana Logoped

 Veljović Bojana Fizioterapeut 

 Hasković Aida Negovateljica

 Zulović Erna Medicinska sestra

 Tomić Marija Animator

   Hadžajlić Nedžad Vozač-kurir

  Kurtagić Amel Domar

  Gurešić Dragica Higijeničarka