linija.png

     

       Unija srednjoškolaca Crne Gore u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, a uz podršku SHL (SCHULER HELFEN LEBEN) fondacije iz Berlina je sa našim Centrom 4. maja 2018.godine organizovala projektnu aktivnost – volonterski rad srednjoškolaca.

Delegacija Opštine Bijelo Polje na čelu sa predsjednikom Petrom Smolovićem i sekretarkom Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saidom Čikić danas je posjetila naš Centar  koji je nedavno rekonstruisan. Srdačno smo sa našim korisnicima dočekali delegaciju,a direktor Ensad Omerovic je predstavio delegaciji postignute rezultate našeg Centra.

      Down sindrom je oblik hromozomopatije koji se javlja kao posljedica trizomije hromozoma 21.Karakteristika ovog sindroma su specifičan izgled lica I umna zaostalost.

Danas se obilježava Svjetski dan autizma.Autizam je neurorazvojni  poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije,karakterističan je i po stereotipnom i repetivnom ponašanju. Ono čemu se najviše teži jeste rana intervencija i prilagođavanje školskih sistema edukativnim potrebama djece sa autizmom,kako se ne bi kršila njihova osnovna ljudska prava na razvoj ,obrazovanje i učešće u društvenom životu.

 

 

 

Tokom 8.9.10.decembra zaposleni u našem Centru bili su na edukaciji u Beogradu  u humanitarnoj organizaciji za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Dečije srce”. Edukacija je nosila naziv “Škola životnih veština”.Tokom edukacije posjetili smo i Dnevni boravak “Sunce” , Centar za autizam “Kornelije Stanković”, kao i Srednju zanatsku školu “Petar Leković”.  Program su vodili predavači iz Dečijeg srca,  Sašenka Mirković-defektolog i Goran Rojovic takodje defektolog.Takodje,obišli smo O.Š. ,,Dušan Dubalić”  na Vračaru koja posjeduje slanu sobu.

Broj pregleda članaka
146170
Go to top