Zaposleni:

 

Jočić Bojan   računovođa

Vuković Aleksandra sekretarica

Šukurica Jasmina administrativni radnik

Vuković Ivana  administrativni radnik

i Salemović Mirhan blagajnik

Čoković Jasmin psiholog

 

Krgović Evica pedagog

Mihajlović Igor visoki medicinski tehnicar

Minić Zorica  negovateljica

 

Hadžajlić Nedžad vozač-kurir

Gredić Ahmed vozac

Kurtagić Amel domar

Gurešić Dragica higijeničarka