Tokom 8.9.10.decembra zaposleni u našem Centru bili su na edukaciji u Beogradu  u humanitarnoj organizaciji za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Dečije srce”. Edukacija je nosila naziv “Škola životnih veština”.Tokom edukacije posjetili smo i Dnevni boravak “Sunce” , Centar za autizam “Kornelije Stanković”, kao i Srednju zanatsku školu “Petar Leković”.  Program su vodili predavači iz Dečijeg srca,  Sašenka Mirković-defektolog i Goran Rojovic takodje defektolog.Takodje,obišli smo O.Š. ,,Dušan Dubalić”  na Vračaru koja posjeduje slanu sobu.

Program „Škola životnih veština“ ima za cilj da pruži osobama sa smetnjama u razvoju potrebnu podršku za samostalni život, shodno njihovim potrebama, željama i mogućnostima.

Program je predstavljen kao priprema za samostalan život u najmanje restriktivnom okruženju kroz aktivno učestvovanje u konkretnim životnim situacijama. On podrazumijeva pripremu roditelja i osoblja iz institucije za adekvatnu podršku ovim osobama. Ciljna grupa programa su osobe sa smetnjama razvoju (roditelji, staratelji, hranitelji, osoblje u institucijama itd. 

Nakon završene obuke 8 zaposlenih dobilo je sertifikat.