Naš Dnevni centar su posjetili učenici drugog i trećeg razreda srednje stručne škole iz Kameza iz Albanije, kao i učenici srednje stručne škole iz Bijelog Polja.
     Tom prilikom su obišli Centar i upoznali se sa prostorijama i kabinetima gdje stručni radnici održavaju individualni i grupni oblik rada sa korisnicima. Potom su se pridružili radionici gdje su se upoznali sa našim korisnicima i zajedno sa njima učestvovali u radionici na temu dekupaža. Imali su priliku da čuju o osnovnim tehnikama dekupaža, radili su efekat kamena i efekat kože.