Povodom 7.oktobra dana vojske u Bijelom Polju je održana manifestacija " Vojska u vašem gradu" kojoj su prisustvovali naši drugari iz Tise. Oni su se najviše oduševili modernom opremom koju su vidjeli, mornaričkom opremom, hilihopterima, ali i vojnicima i oficirima sa svojim uniformama.