Svjetski dan svijesti o autizmu obilježava se 2.aprila prema rezoluciji koju je donijela Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007  godine. Time se želi skrenuti pažnja na sve veći broj autističnih osoba, odnosno onih koje imaju odredjeni neurobiološki poremećaj koji se manifestuje nizom prepoznatljivih i manje prepoznatljivih pokazatelja. 

Mi smo zajedno sa našim korisnicima danas farbali jaja koje je simbol ljusture u kojok žive osobe sa autizmom i njihove porodice, pravili plakate i pustali plave balone jer je plava omiljena boja autističnih osoba i psihološki predstavlja hladnoću i nedodirljivost budući da ove osobe svoje osjećaje i unutrašnje svjetove uglavnom teško prenose izvan sebe.

Prihvatite kao i mi da su svi na svijetu drugačiji i budite strpljivi jer njihova srca su toliko iskrena.