Odličan primjer koji pokazuje da ima jos humanih ljudi koji žele da pomognu ustanovama dječije i socijalne zaštite je i firma DoMEn d.o.o. koja posluje u Crnoj Gori.DoMEn je crnogorska kompanija sa dugom istorijom u ICT sektoru koja uključuje uspješnu privatizaciju ISP-a u zemlji.

Kao društveno odgovorna firma odlučili su da ove godine doniraju didaktički materijal u vrijednosti oko 2000 €. Ovaj materijal će u dodatnoj mjeri poboljšati i učiniti još zanimljivijim aktivnosti naših korisnika. Pored raznovrsnih uklopnih slagalica, dobili smo i table za vježbe grafomotorike, razne karte za jezički razvoj, razvoj kognitivnih sposobnosti, kao i za razvoj memorije, pažnje i koncentracije. Cilj ovog materijala je omogućivanje osobama sa smetnjama u razvoju da na lak, interesantan i zanimljiv način savladaju svakodnevne životne vještine. Upotrebom ovog materijala oni stiču samopouzdanje, osjećanje odgovornosti i važnosti u kolektivu. Ovaj put oni su se osjetili jednako značajnim u društvenoj zajednici. Naš Centar je dobio jos jednog prijatelja. Ovom prilikom u ime naše djece i ustanove zahvaljujemo se na iskazanoj dobroj volji i podršci.